Web stranica koristi cookie kako bi pružila bolje korisničko iskustvo. Saznajte više

X

Labud novosti

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
»Osvojite odlične nagrade z Labudom«


1. člen ORGANIZATOR
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Osvojite odlične nagrade z Labudom«, katere organizator je družba AWT trgovina d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, davčna številka 79218709 in Labud d.o.o., Radnička cesta 173 r, Hrvaška, OIB 23359164583 (v nadaljevanju Organizator).

2. člen TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 01. 05. 2018. do vključno 31.05.2018. in se nanaša na vse poslovalnice trgovske verige Mercator.

3. člen IZDELKI NAGRADNE IGRE
Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev vsi izdelki iz asortimana blagovnih znamk Čarli, Sanitar in Permetal.

4. člen ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.labud.hr.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na sledeča načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri):
1.    da posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli trgovini Mercator v Sloveniji kupi najmanj 1 artikel Čarli, Sanitar ali Permetal, ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 3600 z naslednjo vsebino: LABUD, številka računa, ime in priimek ter naslov in kraj prebivališča.
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.
Vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predočiti pri prevzemu nagrad.
ali
2.    da posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje fotografijo izdelka Čarli, Sanitar ali Permetal v svojem domu na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ter dopiše svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in kraj prebivališča ter telefonsko številko). Vsak udeleženec lahko na naveden način sodeluje z največ eno prijavo dnevno. Vsak udeleženec mora fotografijo hraniti do konca nagradne igre ter jo predočiti pri prevzemu nagrad.
Avtor fotografije se s tem, ko fotografijo posreduje na elektronski naslov Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zavezuje, da je fotografija njegovo avtorsko delo in organizatorju nagradne igre dovoljuje uporabo fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja.
V primeru, da je sodelujoči na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja.
Udeleženci nagradne igre podajajo s prijavo na nagradno igro izrecno soglasje, da organizator pridobi na poslanih fotografijah vse materialne avtorske pravice, krajevno in časovno neomejeno, ter da le ta fotografije lahko uporabi v kakršnekoli marketinške namene.

5. člen
V žrebanju sodelujejo vse pravilne Prijave, prejete v celotnem času trajanja nagradne igre katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh Pravil. S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.
Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.


6. člen NAGRADNI SKLAD

Sklad nagrad vsebuje:
•    dnevne nagrade: Mercator bon v vrednosti 100 € (30 nagrad)
•    glavna nagrada: Družinske počitnice v hotelu Milenij, Baška Voda, Hrvaška, v vrendosti 1.974,00 €
Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 4.974,00 € z DDV.

Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

7. člen ŽREBANJE NAGRAD
Glavno žrebanje se izvede 04. 06. 2018. med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.
Žrebanja dnevnih nagrad bodo izvedena na delovni dan po zaključku igralnega dne. Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno dnevno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanju se bo vodil zapisnik.
Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik.

9. člen DOBITNIKI NAGRAD
Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.labud.hr najkasneje v 8 dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko v roku 8 dni od žrebanja. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

10. člen PREVZEM NAGRAD
Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 30 dni od datuma izteka nagradne igre. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan Organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.)

11. člen PRENEHANJE OBVEZ
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

12. člen PREKINITEV NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13. člen VARSTVO PODATKOV
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

14. člen KONČNE DOLOČBE
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša.
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.labud.hr.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.labud.hr.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Share

Za mame i bebe

Saznajte korisne savjete o čišćenju doma i
kako Labud čuva vaše malene i obitelj.

Pridruži se Labudovoj zajednici na Facebooku

Pridružite se najčistijoj zajednici na fejsu,
igrajte nagradne igre i družite se s ostalim Labudoljupcima.

Newsletter

Prvi saznajte novosti iz Labudovog svijeta čistoće

Webshop

Kupite omiljene Labudove proizvode na i-mall.hr